Avto.info

Politika zasebnosti

AVTO MEDIJA d.o.o.

 

Vizija zasebnosti

Pravica do zasebnosti je ena izmed temeljnih človekovih pravic. V družbi Avto medija cenimo vašo zasebnost, zato bomo vaše osebne podatke, ki nam jih boste posredovali, zbirali in obdelovali v skladu z veljavnimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je omogočen in dovoljen samo zaposlenim pooblaščenim osebam in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.

Predstavitev upravljavca

Podjetje Avto medija d.o.o., Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Semo Sadiković (v nadaljevanju Upravljavec), je izdajatelj tiskanih izdaj revij Mini zabavnik, Družinski zabavnik, Super zabavnik, Tematski zabavnik, Poletni zabavnik in Zimski zabavnik ter izdajatelj revij Avto fokus, Fokus plus in tehnične priloge Tehnika & vzdrževanje. S pooblaščeno osebo Upravljavca lahko stopite v stik tako, da nam pošljete e-sporočilo na naslov: [email protected]

Osebni podatki

Upravljavec obdeluje naslednje podatke uporabnikov Upravljavčevih storitev, kadar so ti fizične osebe:

 • Ime in priimek;
 • kontaktni e-naslov oziroma e-naslov za prejemanje obvestil o novih izdajah naših revij;
 • kontaktni telefon;
 • arhiv komunikacije;
 • druge osebne podatke, ki jih fizična oseba prostovoljno posreduje Upravljavcu.

Navedene podatke uporabljamo za potrebe opravljanja storitev po naročniški pogodbi, za nagradne igre v skladu s Splošnimi pogoji nagradnih iger, neposredno trženje (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, novičk), za obveščanje o tehničnih ali organizacijskih novostih spletne strani ali poslovanja Upravljavca ter ostalo potrebno komunikacijo z uporabniki.

Osebnih podatkov ne bomo posredovali nepooblaščenim tretjim osebam. Upravljavec lahko osebne podatke posreduje svojim pogodbenim partnerjem, ki so soorganizatorji dogodkov, če je to potrebno za organizacijo in izvedbo dogodka (vključno z nagradnimi igrami), na katerega se je prijavil posameznik. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Upravljavec in uporabniki osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA – vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA so vključeni v program Privacy Shield.

Uporabnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • privolitev posameznika (večinoma za pošiljanje novičk, obdelovanje osebnih podatkov za nagradne igre …)
 • pogodbeni odnosi (npr. naročnina na revijo),
 • zakon (npr. pri javljanju podatkov Finančni upravi RS) in zakoniti interes.

Obdelava na podlagi zakona in pogodbenih odnosov

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe z Upravljavcem, ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke; v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, z Upravljavcem ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam Upravljavec ne more izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Upravljavec lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si Upravljavec prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa Upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Nameni obdelave osebnih podatkov - Zabavniki

(1) Z izpolnjenim kuponom ali poslanim SMS sporočilom bo Upravljavec o vas zbral osebne podatke, ki ste jih navedli v poslanem kuponu oziroma SMS-u (v tem primeru vključno z vašo GSM številko). Z izpolnitvijo kupona in njegovim posredovanjem oziroma s posredovanjem SMS-a Upravljavcu, soglašate, da sodelujete v nagradni igri, ki jo organizira Upravljavec in ste sprejeli splošne pogoje o nagradni igri, v kateri sodelujete. Splošni pogoji so objavljeni na spletnih straneh (oziroma na podstraneh za vsako edicijo posebej0):

 • www.avtofokus.si//Druzinski_zabavnik_novice
 • www.avtofokus.si/Mini_Zabavnik
 • www.avtofokus.si/Super_zabavnik  
 • www.avtofokus.si/tematski_zabavnik
 • www.avtofokus.si/poletni_zabavnik

(2) Upravljavec potrebuje vaš ime, priimek in naslov za obveščanje o nagradi v tiskanih izdajah Mini in Družinskega zabavnika.

(2) Upravljavec potrebuje vaš datum rojstva, da preveri, ali ste polnoletni. V nagradnih igrah podjetja Avto medija d.o.o. namreč lahko sodelujejo samo polnoletne osebe.

(3) Če boste izžrebani, boste Upravljavcu morali sporočiti tudi svojo davčno številko (za potrebe obračuna obveznih davščin) in številko TRR računa za nakazilo nagrade, kar morate Upravljavcu sporočiti najkasneje do 20. v mesecu po pošti na naslov Avto medija d.o.o., Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana ali elektronski pošti na [email protected] V kolikor tega ne boste storili pravočasno (torej do navedenega datuma), nagrade ne boste prejeli.

(4) Nagrajenci so objavljeni v reviji Mini zabavnik, ki izhaja vsak zadnji četrtek v mesecu in v reviji Družinski zabavnik, ki izhaja vsak zadnji petek v mesecu. S sodelovanjem v nagradni igri dovoljujete, da se vaše ime, priimek in naslov ali GSM številka objavijo med nagrajenci, če boste izžrebani.

(5) Nagrajencev ne obveščamo osebno. V kolikor objave svojih podatkov za opisani namen obveščanja o nagradi ne boste dovolili, bomo razumeli, da v nagradni igri ne želite sodelovati. Uporaba vaših podatkov za namen obveščanja o rezultatih žrebanja je pogoj za sodelovanje v nagradni igri (obvezno označite na kupončku).

(6) Upravljavec e-naslove bralcev uporablja izključno za pošiljanje obvestil o novostih, izdajah revij in jih ne zlorablja v trženjske namene.

Svoboda izbire

Informacije, ki jih o sebi posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da vaših podatkov Upravljavcu ne boste posredovali, potem do nekaterih mest oziroma funkcij na spletni strani ne boste mogli dostopati.

Posamezniki, ki se želite odjaviti iz naših novic, nam to sporočite na e-naslov [email protected] Če se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-naslov, fizični naslov, telefonska številka), vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na e-naslov [email protected]

Avtomatično beleženje informacij (neosebni podatki)

Kadar koli dostopate na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

Piškotki

Piškotki so neopazne datoteke, ki so začasno shranjene na vašem trdem disku in omogočajo Upravljavcu prepoznavanje vašega računalnika, ko naslednjič obiščete spletno stran. Upravljavec uporablja piškotke le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo spletne strani, in za optimizacijo svojih internetnih oglasnih aktivnosti.

Oglaševalski piškotki spremljajo posameznikovo uporabo spletne strani Upravljavca, razen če se posameznik z uporabo piškotkov na strani ne strinja.

Varnost

Upravljavec si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

Privolitev mladoletne osebe v zvezi s storitvami informacijske družbe

Mladoletne osebe do 16 let ne bi smele posredovati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani ali drugače brez dovoljenja (privolitve ali odobritve) nosilca starševske odgovornosti za otroka (enega od staršev ali skrbnikov). Upravljavec ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od oseb, za katere bi bil seznanjen, da so mladoletne (mlajše od 16 let), ali jih kakor koli uporabil ali jih razkril tretji nepooblaščeni stranki brez dovoljenja nosilca starševske odgovornosti za otroka.

Navedeno ne vpliva na splošno pogodbeno pravo držav članic, kot so pravila o veljavnosti, oblikovanju ali učinku pogodbe v zvezi z otrokom.

Upravljavec si ob upoštevanju razpoložljive tehnologije v takih primerih razumno prizadeva za preveritev, ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka dal ali odobril privolitev.

Pravice posameznika

(1) Vsi podatki, ki jih je Upravljavec o vas zbral iz naslova naročniškega razmerja, zaradi vašega sodelovanja v izbrani nagradni igri ali kakorkoli drugače v zvezi z dejavnostmi Upravljavca, so bili zbrani in nadalje obdelovani na podlagi vaše privolitve. Vašo privolitev v katerikoli namen obdelave osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete na [email protected] Preklic privolitve oziroma prekinitev naročniškega razmerja lahko v skladu s Splošnimi pogoji in naročniško pogodbo zahteva le naročnik oziroma tisti, ki je privolitev dal. Upravljavec bo pri stranki naročniške pogodbe preveril pristnost zahtevka in v roku 15 dni od potrditve zahtevka prekinil naročniško razmerje in izbrisal morebitne osebne podatke naročnika, razen tistih, ki jih je v skladu s predpisi s področja računovodstva in davčnega prava dolžan hraniti tudi po prenehanju naročniškega razmerja.

(2) Ravno tako imate pravico do vpogleda v osebne podatke, ki jih o vas zbiramo. Kadarkoli lahko zahtevate, da vse osebne podatke (izjeme so določene v nadaljevanju), ki smo jih o vas zbrali, izbrišemo ali popravimo, omejimo njihovo obdelavo, prav tako pa lahko tudi zahtevate, da osebne podatke, ki smo jih zbrali in obdelovali o vas, posredujemo drugemu upravljavcu ali vam. Obdelavi vaših osebnih podatkov lahko tudi ugovarjate. Uveljavljanje katerekoli od pravic ne vpliva na vaše obveznosti po splošnih pogojih, ki ste jih sprejeli ali iz naslova naročniškega razmerja oziroma na katerekoli vaše pravice in obveznosti, ki so veljavno nastale do uveljavitve zahtevka. Vse navedene pravice lahko uveljavljate pri Upravljavcu na naslovu [email protected]

(3) Če se z našim zbiranjem in obdelovanjem podatkov ne strinjate, vas vabimo, da morebiten nesporazum primarno rešujemo dogovorno, vedno pa imate možnost pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

(4) Vsa morebitna vprašanja, pobude ali zahteve pošljite na naslov [email protected]

Roki hrambe osebnih podatkov

(1) Zbrane osebne podatke Upravljavec obdeluje za čas veljavnosti naročniške pogodbe oziroma pogodbe o naročilu storitev oziroma do izteka namena, za katerega so bili zbrani (npr. nagradne igre) in še 5 let po prenehanju oziroma do prejema preklica s strani posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Upravljavec osebne podatke hrani dlje od navedenega roka oziroma jih na zahtevo posameznika ne izbriše le v primeru, da ga k temu zavezujejo v Republiki Sloveniji veljavni predpisi ali to opravičuje zakoniti interes Upravljavca (npr. uveljavljanje ali obramba pravnih zahtevkov).

Po izteku roka hrambe jih bomo primerno uničili. Izjeme veljajo za osebne podatke nagrajencev.

(2) Podatke o nagrajencih, ki so sprejeli nagrado, je Upravljavec v skladu z veljavno zakonodajo dolžan hraniti in obdelovati deset let. Te osebne podatke Upravljavec zbira in obdeluje na pogodbeni podlagi med Upravljavcem in nagrajencem in sicer za potrebe obračuna in izplačila nagrade nagrajencu skladno z veljavno zakonodajo. Vaše osebne podatke bomo za potrebe izpolnjevanja naših obveznosti iz naslova obračunavanja obveznih davščin posredovali našemu zunanjemu računovodstvu, ki je na podlagi pogodbene obdelave zavezan k enakim standardom varovanja osebnih podatkov kot Upravljavec, podatke pa smo dolžni poslati tudi FURS.

Obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je Upravljavec o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je Upravljavec o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo.

V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je Upravljavec dolžan o kršitvi nemudoma oziroma kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.

Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

Z uporabo spletnih strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti.

Posodobljeno: V Ljubljani, 24. maja 2018

 

Hyundai nadaljuje z razvojem nove generacije bencinskih in dizelskih motorjev

Zdi se, da je svet ljubiteljev in poznavalcev avtomobilizma trenutno razdeljen na dv
Novice

Nekateri novi avtomobili so se v Nemčiji podražili tudi do 44 odstotkov!

Inflacija je očitno dosegla nove razsežnosti, podražitev novih avtomobilov pa je
Novice

Ima milijone, v filmih je vozil batmobila in forda GT40, zasebno pa ima 20 let starega pick-upa

Velike hollywoodske zvezde, kot je dobitnik oskarja in dvakratni prejemnik zlatega g
Novice

Sedem stvari, ki jih morate vedeti o AdBlue

Sredstvo AdBlue danes potrebuje vsak nov dizelski avtomobil. Če ga še nikoli niste
Novice

Renault v nezavidljivem položaju skuša rešiti posel

Skupina Renault se je znašla v neprijetni situaciji, saj je z Rusijo poslovno močn
Novice

E-mini s kitajskim potnim listom

V resnici se bo trivratni mini razcepil na dve različici, klasično in električno.
Novice

AVTO MEDIJA d.o.o.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu. Poleg tega lahko zajemajo in obdelujejo podatke za tržne raziskave mesta contentexchange.me, oglaševanje in izboljšanje uporabniške izkušnje na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

AVTO MEDIJA d.o.o.