Avto.info

Avto medija d.o.o.

Splošni pogoji za naročnike

Splošne določbe

(1) Splošni pogoji so namenjeni sklepanju naročniških razmerij za revije, ki jih izdaja družba Avto medija d.o.o. (izdajatelj) med izdajateljem in naročniki (pravne in fizične osebe).

(2) Revije ponujajo različne možnosti sodelovanja bralcev: nagradne križanke, nagradne igre, natečaje in druge možnosti sodelovanja pri nastajanju posamezne edicije. Pravila nagradnih iger in drugih oblik sodelovanja niso predmet teh splošnih pogojev.

Izkaznica izdajatelja

Avto medija, d.o.o., Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana

Matična številka: 2145944000

Davčna številka: 89242025

Davčni zavezanec: DA

TRR: SI56 0201 0026 0391 422 (odprt pri NLB)

Naročniška služba: 01/236 10 00

Naročanje

(1) Pravne in fizične osebe se na tiskane izdaje – edicije lahko naročijo: 

- Pisno na naslov izdajatelja: Avto medija, d.o.o., Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana

- Po elektronski pošti: [email protected]

- Z izpolnitvijo naročilnice na spletni strani: www.avto-fokus.si (samo za revijo Avto fokus)

- Po telefonu na številko 01/236 10 00

(2) Za namen realizacije naročila shranjujemo in obdelujemo naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko in davčno številko, če je naročnik DDV zavezanec. E-naslov obdelujemo in shranjujemo samo, če naročnik izrecno dovoli njegovo uporabo.

(3) Naročnik poravna naročnino po prejemu položnice.

(4) Naročnina velja do pisnega preklica, saj se naročniško razmerje sklepa za nedoločen čas, naročnik pa se lahko odloča za časovno obdobje (če je na razpolago npr. letna oz. polletna naročnina) za katerega bo v naprej plačeval naročnino. Do 30 dni pred iztekom izbranega časovnega obdobja za katerega je plačana naročnina, bo izdajatelj naročniku poslal plačilni nalog za podaljšanje naročnine za izbrano edicijo in pogodbeno dogovorjeno obdobje.

(5) Naročniku oz. plačniku pripadajo vse pravice v skladu z ZVPot. Pogodba, ki jo sklene na podlagi naročila, postane pravno zavezujoča najkasneje takrat, ko plačnik po pridobitvi informacij iz 43. b člena ZVPot plača prvi račun za naročnino, pri čemer se šteje, da je najkasneje takrat tudi sklenjeno naročniško razmerje, katerega sestavni del so tudi ti Splošni pogoji.

(6) Naročnik pridobi pravico do darila po plačilu prve oz. nove naročnine. V kolikor blaga za nagrade zmanjka do plačila naročnika, si izdajatelj pridržuje pravico, da naročniku pošlje drugo oz. aktualno nagrado če le ta obstaja.

(7) Izdajatelj bo naročeno edicijo pošiljal na naslov, ki je naveden na naročilnici. V primeru spremembe naslova naročnika je ta dolžan spremembo sporočiti izdajatelju najkasneje 10 dni pred izidom naročene edicije. V primeru, da je sprememba sporočena po tem roku, pa se bo spremenjeni naslov upošteval z naslednjo izdajo naročene tiskane edicije.

(8) Popusti za naročnike se določajo glede na izbrano edicijo in časovno obdobje naročnine ter na veljavno poslovno politiko izdajatelja. Popuste in zneske za naročnine izdajatelj objavlja v posameznih tiskanih edicijah.

Cene in plačila

(1) Naročnina se obračunava na podlagi veljavnih cen edicij. Cena posameznega izvoda je natisnjena na posamezni ediciji. Naročniška cena pa je objavljena v tiskani izdaji edicije.

(2) Ob novem naročilu izdajatelj pošlje povabilo k plačilu naročnine, kjer so natančno določeni edicija, znesek za plačilo in datum plačila. V kolikor izdajatelj prejme plačilo vsaj 7 dni pred izidom edicije bo naročnik prejel račun, ki velja kot potrdilo o plačilu in bo prejel tudi prvi izvod plačane revije po prejetem plačilu – prvi izid revije po prejetem plačilu. S tem začne teči naročniško razmerje za naročeno edicijo za nedoločen čas. V primeru neplačila pa se smatra da naročnik ni sprejel pogodbenih obveznosti in je naročilo neveljavno.

(3) Popuste pri naročninah in ostale cenovne pogoje se določa glede na trženjsko politiko izdajatelja, ki velja v času sklenitve naročniškega razmerja in ki je v času sklenitve naročniškega razmerja objavljena v posamezni tiskani ediciji. Izdajatelj lahko naknadno, torej po sklenitvi naročniškega razmerja, spremeni svojo trženjsko politiko, naročnika pa mora vnaprej obvestiti z objavami: na spletni strani ali v tiskani izdaji ali na računu. Če plačnik v roku 8 dni od obvestila o spremembi trženjske politike izdajatelja ne obvesti (pisno ali preko e-pošte), da ne soglaša s spremembo, se šteje, da spremembi ne nasprotuje in naročniško razmerje se od dneva, ko spremenjena trženjska politika stopi v veljavo, nadaljuje pod pogoji spremenjene trženjske politike. V primeru, da se s spremenjenimi pogoji ne strinja, se razume, da je naročniško razmerje prekinjeno z dnem uveljavitve spremembe.

(4) Vse cene tiskanih edicij so navedene v evrih (EUR) na izvod in veljajo kot prodajne cene z vključenim 5-odstotnim DDV. Na edicijah so lahko odtisnjene tudi cene v drugih valutah, vendar je valuta plačila v Sloveniji evro. Cena naročnine je sestavljena iz prodajne cene posameznega izvoda z upoštevanim naročniškim popustom, pri čemer je skupni znesek naročnine na edicijo v obračunanem obdobju odvisen od števila izidov edicije.

(5) Račune plačuje plačnik s priloženim plačilnim instrumentom, torej z univerzalnim plačilnim nalogom – UPN, ki jo plačnik prejme na želeni naslov. Plačnik ima različne možnosti poravnavanja obveznosti, ki jih izbere sam: 

- plačilo na okencu (pošta, banka, prodajna mesta …),

- plačilo z elektronskim nakazilom.

Reklamacije

(1) Reklamacije v zvezi z obračunom je naročnik dolžan posredovati izdajatelju v roku 8 dni v pisni obliki, na naslov: Avto medija, d.o.o., Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana.

(2) Reklamacijo iz naslova stvarne napake lahko naročnik uveljavlja za vsako prejeto revijo in sicer v 14 dneh od odkritja stvarne napake. Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in izdajalcu omogočiti, da edicijo pogleda. Če napaka ni sporna, mora izdajatelj čim prej, najkasneje pa v roku osmih dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Smiselno je, da izdajatelj pošlje naročniku novo revijo.

Prenehanje naročniškega razmerja – odpoved tiskane edicije

Prenehanje naročniškega razmerja sklenjenega za nedoločen čas oz. odpoved tiskane edicije mora biti podana v pisni obliki, poslana po pošti na naslov Avto medija, d.o.o., Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana ali na e-naslov [email protected]. Zaradi spremljanja razlogov odpovedi in želje po ohranjanju visoke kakovosti storitev za naročnike prosimo za navedbo razloga odpovedi. Pisna odpoved naročnine začne veljati z naslednjim obračunskim obdobjem.

Pravica potrošnika do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima kljub plačilu položnice pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh po prejemu prvega izvoda revije Avto fokus, Družinski zabavnik, Mini zabavnik, Super zabavnik, Fokusplus ali katalog KKV odstopi od naročniškega razmerja na naročeno revijo ali katalog.

To naredi tako, da nam na naš naslov Avto medija d.o.o., Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov [email protected] pošlje izpolnjen obrazec (povezava do obrazca je na voljo nižje na tej strani) oz. e-pošto s takšno vsebino in sicer brez odlašanja, vendar najkasneje v 14 dneh od dneva, ko je poslal sporočilo o odstopu od pogodbe, vrne revijo na naš naslov. V kolikor bo vrnjen izvod revije v slabem stanju ali bodo na njem očitni znaki uporabe, si pridržujemo pravico, da potrošniku obračunamo ceno enega izvoda revije v višini redne cene izvoda revije.

V primeru odstopa bomo brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrnili vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). V primeru, da nam bo potrošnik revijo vrnil v slabem stanju ali z očitnimi znaki uporabe, bomo povračilo zmanjšali za redno ceno enega izvoda revije. Tako povračilo bomo izvedli z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če se s potrošnikom izrecno dogovorimo drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Stroške vračila revije nosi potrošnik!

Uporaba in varovanje osebnih podatkov

(1) Družba Avto medija d.o.o. bo osebne podatke naročnika/plačnika uporabljala za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Avto medija d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov ter brez pisne privolitve naročnika ali plačnika osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam.

(2) Z naročilom naročnik/plačnik dovoljuje, da Avto medija d.o.o. (upravljavec osebnih podatkov), osebne podatke o naročnikih obdeluje za izpolnjevanje obveznosti iz pogodbenega razmerja za namene identifikacije posameznika, izvajanje transakcije, izstavitve računa, dostave izdelka, reševanja reklamacij in druge z nakupom povezane komunikacije. Podatke se lahko za namen izpolnjevanja obveznosti iz pogodbe hrani do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti oziroma najdalj do poteka zastaralnih rokov.

(3) E-naslov bo podjetje Avto medija d.o.o. za trženjske namene uporabljalo zgolj s privolitvijo naročnika/plačnika.

Stranki naročniškega razmerja si bosta prizadevali vse morebitne spore reševati sporazumno. V kolikor sporazum ne bo možen, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.

 

OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE 

 

Nazadnje posodobljeno: 4. 2. 2020

V Ljubljani,

Avto medija d.o.o.

Cybertruck se je pokvaril 56 km po prevzemu, odgovor Tesle: puščanje hladilne tekočine ni okviru garancije

Tisti, ki hrepenijo po cybertrucku v svoji garaži, so razumljivo navdušeni, ko do�
Novice

Velika statistika okvar: električni se kvarijo manj pogosto kot klasični avtomobili

Nemškemu avtoklubu ADAC ne zmanjka dela: leta 2023 je bil "rumeni angel" na pomoč
Novice

Bi želeli parkirati v središču Amsterdama? Ni problema, ampak pripravite pol milijona evrov

Skoraj pol milijona evrov za 18 kvadratnih metrov na najboljši lokaciji! Po tej cen
Novice

To je novi ferrari z znamenitim V12!

Kot je razvidno že iz imena, novega ferrarija poganja dvanajstvaljni motor, atmosfe
Novice

Novi Renaultov križanec je symbioz

V dolžino meri 4,41 metra in tehnično temelji na enaki platformi CMF-B, kot clio i
Novice

Polestar je predstavil novo tehnologijo ultra hitrega polnjenja: od 10 do 80 odstotkov v samo 10 minutah!

Strah glede dosega je postal že malce zavajajoč izraz. Nekatera električna vozila
Novice

AVTO MEDIJA d.o.o.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu. Poleg tega lahko zajemajo in obdelujejo podatke za tržne raziskave mesta contentexchange.me, oglaševanje in izboljšanje uporabniške izkušnje na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

AVTO MEDIJA d.o.o.