Avto.info

Pogoji uporabe portala avto-fokus.si

SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA AVTO-FOKUS.SI


S tem, ko uporabljate portal avto-fokus.si (v nadaljevanju Portal), prav tako pa tudi s prijavo in registracijo na Portalu, se šteje, da ste Vi (v nadaljevanju Uporabnik) seznanjeni s temi splošnimi pogoji uporabe in da jih v celoti sprejemate. Splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse oblike uporabe Portala in na vse oblike interaktivne komunikacije, ki jo omogoča Portal. Za uporabo Portala med drugim šteje tudi dostop do spletnih strani in drugih vsebin v okviru Portala, uporaba funkcij in storitev Portala, prav tako pa tudi prenos datotek in drugih vsebin iz Portala.
Vsebina splošnih pogojev uporabe tako predstavlja veljaven in zavezujoč sporazum med Uporabnikom in družbo Avto medija, poslovne storitve, d. o .o., s poslovnim naslovom Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, vložna številka: 1/42609/00, osnovni kapital: 8.763,00 EUR, davčna številka: SI89242025, matična številka: 2145944000 (v nadaljevanju Avto medija).
Vsak uporabnik se tako zavezuje, da bo v celoti spoštoval te splošne pogoje uporabe. Če se uporabnik s temi splošnimi pogoji uporabe ne strinja, mora takoj prenehati z uporabo Portala.
Avto medija si pridržuje pravico spremeniti te splošne pogoje uporabe. Uporabnik se zavezuje, da bo občasno na Portalu preverjal, ali so se splošni pogoji spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi splošnimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo Portala.
Nekatere vsebine, objavljene na Portalu, morda niso primerne za mladoletne osebe. Uporabnik se zavezuje, da do teh vsebin ne bo dostopal, če pogojev iz prejšnjega stavka ne izpolnjuje.
Za te splošne pogoje uporabe se uporablja pravo Republike Slovenije, v primeru kakršnegakoli spora v povezavi s temi splošnimi pogoji uporabe ali v zvezi z uporabo Portala pa je za tak spor dogovorjena krajevna pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Ljubljani.

OSEBNI PODATKI
Uporabnik družbi Avto medija, v smislu varstva osebnih podatkov izrecno dovoljuje, da pridobljene uporabnikove osebne podatke uporabi in obdeluje za lastne potrebe ter mu po svoji presoji pošilja obvestila v zvezi s svojo dejavnostjo. Avto medija od uporabnikov zbira osebne podatke za lastno uporabo za namene trženja in pošiljanja obvestil. Če se bodo od uporabnika zbirali osebni podatki, bo uporabnik imel v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) pravico do vpogleda v katalog zbirke osebnih podatkov, do vpogleda v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na uporabnika, ter pravico do njihovega prepisovanja ali kopiranja (30. člen ZVOP-1). Prav tako bo uporabnik, od katerega se bodo zbirali osebni podatki, imel pravico zahtevati, da Avto medija osebne podatke, ki se nanašajo na uporabnika, dopolni, popravi, blokira ali izbriše, če bo dokazal, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom (32. člen ZVOP-1). Uporabnik lahko navedene pravice uveljavi preko uporabniškega vmesnika ali tako, da pošlje zahtevo na, na Portalu objavljen, kontaktni naslov Avto medija.
V primeru, če bodo uporabnikovi podatki kadarkoli uporabljeni za namen neposrednega trženja, bo uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteval, da Avto medija trajno ali začasno preneha uporabljati uporabnikove osebne podatke za ta namen.


VAROVANJE ZASEBNOSTI
Avto medija se zavezuje, da bo spoštoval zasebnost uporabnikov in njihovih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez privolitve uporabnika. Avto medija d. o. o. se zavezuje, da bo spoštoval zasebnost prejemnikov, slednji pa soglašajo, da lahko Avto medija d. o. o. njegove podatke uporablja za potrebe lastne analize, za statistično obdelavo, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij, vabil na dogodke Avto medija d. o. o. ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Uporabnik ni dolžan razkriti svoje identitete, razen če se sam odloči za to. Avto medija se zavezuje k maksimalni skrbi za zasebnost vseh podatkov, kljub temu pa opozarja, da so zlorabe možne. Osebne podatke uporabnikov bo Avto medija varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Uporabljamo programsko opremo za analizo uporabe naše spletne strani. Na ta način lahko ovrednotimo uporabo ter pridobimo pomembna spoznanja o potrebah naših uporabnikov. Ta spoznanja pripomorejo, da lahko še dodatno izboljšamo kakovost naših spletnih strani.
V tej zvezi se uporablja prepoznava uporabljene mobilne terminalske opreme. Ta omogoča ponovno prepoznavo terminalske opreme ob naslednji uporabi aplikacije. To nam omogoča zgoraj opisano vrednotenje uporabe.
Portal avto-fokus.si uporablja piškotke (cookies). To so datoteke, ki se shranjujejo v računalniku uporabnika ter med drugim omogočajo prepoznavo uporabnika ob ponovnem obisku spletne strani. To družbi Avto medija omogoča, da opravi zgoraj opisano vrednotenje uporabe. Piškotke lahko uporabnik praviloma odkloni ali izbriše z ustreznimi nastavitvami spletnega brskalnika, s katerim dostopa do portala, vendar pa se v tem primeru uporabnik strinja, da je možno, da ne bo več mogel uporabljati vseh funkcij portala.
S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki tudi dali na razpolago.
Z uporabo te aplikacije izražate svoje strinjanje z zgoraj opisanim postopkom analize uporabe te aplikacije.


OPEN ID – FACEBOOK registracija
Na avto-fokus.si se lahko prijavite brez potrebe po registraciji novega uporabniškega računa! Podpiramo enotno spletno identifikacijo (OpenID).
OpenID vam omogoča registracijo na portalu brez potrebe po ustvarjanju novih uporabniških računov. Uporabite lahko kar obstoječega, ki ga imate pri enem od OpenID ponudnikov.
Največji prednosti:
•Prihranili boste čas.
•Ne bo se vam treba zapomniti ducatov različnih uporabniških imen in gesel.
S sistemom OpenID uporabite enotno uporabniško ime, ki ste si ga že ustvarili npr. na Googlu, Yahooju, MySpaceu, Facebooku, Flickerju ali na svojem Wordpress blogu – in se z njim prijavite na avto-fokus.si.

Varovanje zasebnosti
Za vašo varnost je poskrbljeno – OpenID nam ne dovoljuje vpogleda v vaše OpenID geslo in nastavitve. Avtentikacijo (potrditev pristnosti vnesenih podatkov) bo namreč opravil strežnik enega od ponudnikov. Koliko informacij o sebi želite deliti z nami, je povsem vaša odločitev!
Več informacij o OpenID-ju in celoten seznam ponudnikov avtentikacije poiščite tukaj: http://openid.net/get-an-openid/start-using-your-openid/


UPORABA PORTALA
Uporabnik se zavezuje, da pri uporabi Portala ne bo uporabljal besed ali besednih zvez ali objavljal vsebin, ki bi bile žaljive, bi lahko škodovale časti ali dobremu imenu, ali ki bi pozivale h kakršnikoli obliki sovraštva, razdora ali nestrpnosti, ali ki bi spodbujale k drugi neenakopravnosti, ali bi predstavljale grožnjo.
Uporabnik se prav tako zavezuje, da ne bo Portala uporabljal v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in da na Portalu ne bo objavljal propagandnih in oglaševalskih vsebin.
Uporabnik se prav tako zavezuje, da pri uporabi Portala ne bo pridobival, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov. Prav tako se zavezuje, da ne bo vznemirjal ali motil drugih uporabnikov pri njihovi uporabi Portala.
Avto medija si pridržuje pravico do blokiranja uporabniških imen uporabnikov, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, ali pri uporabi Portala na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo te splošne pogoje uporabe.
V primeru kršitve teh splošnih pogojev uporabe ali veljavne zakonodaje, se lahko Avto medija odloči za eno ali več sankcij zoper uporabnika. Sankcij za uporabnike je več vrst: opozorilo, začasna prepoved objavljanja, trajna prepoved objavljanja in blokiranje uporabniškega imena. Avto medija lahko uporabnika tudi naznani pristojnim organom. Avto medija lahko v primeru kršitve teh splošnih pogojev uporabe po lastni presoji in po prostem preudarku sam odloči glede vrste sankcije. Avto medija svoje odločitve ni dolžan pojasnjevati.
Uporabnik lahko registracijo na Portalu in prijavo izvede le za samega sebe. Uporabnik se zavezuje, da bo ob registraciji posredoval prave podatke in da ne bo opravil registracije ali prijave v imenu tretje osebe, brez njenega izrecnega pooblastila.
Uporabnik je dolžan sam zagotoviti primerno tehnično opremljenost za nemoteno uporabo vsebin in storitev dostopnih na Portalu. Ob tem se obvezuje, da ne bo posegal v delovanje sistema ali škodoval delovnemu procesu (tako tehnično kot vsebinsko). Uporabnik je dolžan varovati svoje uporabniško ime in geslo. Geslo mora biti tako, da kar se da onemogoča, da bi ga lahko tretja oseba uganila, občasno pa ga je potrebno tudi zamenjati. Za zlorabe, ki nastanejo zaradi zlorabe ali malomarne rabe uporabnikovega uporabniškega imena in gesla, je odgovoren uporabnik.
V primeru sporov bo Avto medija vse potrebne podatke posredoval organom pregona ali sodišču.
S sprejemom teh splošnih pogojev se uporabnik strinja, da ima Avto medija pravico do urejanja, zaklepanja ali brisanja vsebin, za katere meni, da so neprimerne.
Uporabnik se zaveda, da bodo njegove trditve in komentarji na spletni strani predmet kritike in komentarjev drugih uporabnikov, zato se odpoveduje zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper Avto medijo, med drugim vključno z nepremoženjsko škodo (na primer za duševne bolečine). Uporabnik se prav tako odpoveduje morebitnim zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper Avto medija, iz naslova razžalitve.


OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Avto medija ne jamči za točnost, natančnost ali izčrpnost podatkov, navedenih na Portalu, in zato nikakor ne odgovarja za kakršnokoli netočnost, nenatančnost ali opustitev pri podatkih, ki so na voljo na Portalu in za kakršnokoli morebitno škodo.
Do največje mere, ki jo dopušča zakon, je Portal z vsemi svojimi vsebinami in storitvami ponujen "kot je", brez kakršnihkoli jamstev, izrecnih ali domnevanih, med drugim glede točnosti, natančnosti, izčrpnosti podatkov. Uporabnik se tako strinja, da prevzema popolnoma vsa tveganja v zvezi z uporabo Portala. Avto medija si pridržuje pravico kadarkoli prenehati z zagotavljanjem katerihkoli ali vseh vsebin in/ali storitev dostopnih na Portalu, prav tako si Avto medija pridržuje pravico, da ne bo zagotavljal vzdrževanja storitev in/ali vsebin. Avto medija ne jamči, da ne bo prekinitev delovanja in ne zagotavlja nepretrgane dostopnosti do vsebin in storitev na Portalu. Uporabnik je tako seznanjen in sprejema, da je lahko dostop do katerekoli vsebine in/ali storitev na Portalu kadarkoli prekinjen ali onemogočen in da je v zvezi s tem izključena kakršnakoli odgovornost Avto medije.
Avto medija prav tako odklanja odgovornost za kakršnokoli vsebino tretjih oseb, do katere lahko uporabniki dostopajo prek Portala. V primeru, če uporabnik na Portalu opazi neprimerno vsebino, v nasprotju s temi splošnimi pogoji, je dolžan to sporočiti družbi Avto medija.
Avto medija ne prevzema nikakršne odgovornosti za mnenja in stališča tretjih oseb, izražena na portalu. Uporabniki s svojimi zapisi ne izražajo mnenj ali stališč uredništva ali z uredništvom povezanih fizičnih ali pravnih oseb.


PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
Portal je bil ustvarjen za družbo Avto medija. Portal in vsak element, ki ga sestavlja, tako vsebina (med drugim tudi logotipi, fotografije, slike, sklice, ilustracije, besedila, glasbena dela, avdiovizualna dela) kot storitve, objavljene na Portalu, so last Avto medija in so predmet pravic intelektualne lastnine. Družba Avto medija je izključni imetnik pravic intelektualne lastnine v zvezi z vsebino in storitvami in zgolj družba Avto medija je upravičena uporabljati navedene pravice intelektualne lastnine, pri čemer ima uporabnik zgolj pravico dostopanja do spletnega Portala. Z dostopom do Portala se uporabniku dovoli, da lahko omejeno, izključno in le za zasebne namene uporablja vsebino Portala pod pogoji iz teh splošnih pogojev uporabe. Uporabnik ima tako zgolj pravico do prikazovanja vsebine in uporabe storitev Portala zgolj na enem računalniku sočasno. Reproduciranje elementov na Portalu je dovoljeno zgolj v omejenem obsegu, če bi se to izkazalo za tehnično potrebno za prikazovanje vsebine in uporabo storitev dostopnih na Portalu. Uporabniki lahko prav tako za lastno uporabo, omejeno in zgolj na enem računalniku uporabljajo vsebine, ki so jih kupili prek servisa Avto medija. Vsako drugo reproduciranje ali druga uporaba kateregakoli elementa na Portalu ali za katerikoli drug namen, vključno s komercialno uporabo, ali za tretje osebe je prepovedano brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Avto medije.

POSREDOVANE VSEBINE
Uporabnik, ki družbi Avto medija v objavo posreduje avtorska dela (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetke, druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela) ali predmete sorodnih pravic ali njihove primerke izrecno zagotavlja, da gre za njegova lastna in izvirna avtorska dela in da je imetnik vseh avtorskih in sorodnih pravic na navedenih avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih ter da ni kakršnihkoli pravnih ali dejanskih ovir za prenos materialnih avtorskih in sorodnih pravic na navedenih avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih na Avto medija. Uporabnik prav tako zagotavlja, da s posredovanjem navedenih avtorskih del, predmetov sorodnih pravic in/ali primerkov in njihovo uporabo s strani Avto medija niso kršene kakršnekoli pravice intelektualne lastnine ali veljavni predpisi.
Uporabnik, ki Avto mediji posreduje vsebine, se strinja, da s tem, ko vsebine posreduje na Avto medija, prenaša vse svoje materialne avtorske in sorodne pravice, med drugim vključno z vsakršno pravico uporabe v telesni obliki (reproduciranje), uporabe v netelesni obliki (javno izvajanje, javno prenašanje, javno predvajanje s fonogrami in videogrami, javno prikazovanje, radiodifuzno oddajanje, radiodifuzna retransmisija, dajanje na voljo javnosti), uporabe v spremenjeni obliki (predelava, avdiovizualna predelava), uporabe primerkov avtorskega dela (distribuiranje, dajanje v najem), pravicami izvajalcev, pravicami proizvajalcev fonogramov, pravicami filmskih producentov in drugimi pravicami. Avto medija ima tako med drugim pravico navedena avtorska dela, predmete sorodnih pravic, primerke uporabljati in dati na voljo javnosti in priobčiti javnosti v vseh oblikah, tako elektronskih kot tiskanih. Uporabnik na avtorskih delih, predmetih sorodnih pravic in primerkih prenaša materialne avtorske in sorodne pravice v celoti, geografsko in časovno neomejeno, kar vključuje med drugim tudi pravico objave na vseh nosilcih vsebin in za kakršenkoli namen, izključno na Avto medija. Vse pravice uporabnik prenaša neodplačno. Uporabnik obdrži na delu moralne avtorske in sorodne pravice. Pri tem uporabnik določa, da ni potrebno, da se pri objavi dela navede njegovo avtorstvo oziroma imetništvo sorodnih pravic.
Uporabnik prav tako zagotavlja, da lahko Avto medija navedena posredovana avtorska dela, predmete sorodnih pravic in primerke prosto uporablja in materialne avtorske in sorodne pravice po lastni presoji prenaša naprej. Avto medija ni odgovoren za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami.
S sprejemom teh splošnih pogojev uporabe uporabnik, ki družbi Avto medija posreduje avtorska dela ali predmete sorodnih pravic ali primerke, dovoljuje družbi Avto medija med drugim tudi izrecno:
•Javno priobčitev vseh posredovanih vsebin v vseh medijih in portalih družbe Avto medija (na primer v reviji Avto fokus in Družinski zabavnik, na spletni strani, ekranih, mobilnem in spletnem portalu, v SMS sporočilih in MMS sporočilih), ali s pomočjo drugih nosilcev vsebin, predvsem pa neomejeno dajanje na voljo javnosti in reproduciranje in trajno fiksacijo del v vseh oblikah;
•Nadaljnje razširjanje vsebin (distribuiranje) in pravico dajanja v najem;
•Pravico predelave, predvsem v obsegu, ki je nujen zaradi tehnološko-tehničnih posebnosti javne priobčitve in reproduciranja posnetkov in trajne fiksacije posnetkov na nosilec in predelave, ki so v skladu z zahtevami namena uporabe posnetkov (na primer estetske in umetniške predelave, predelave za namen reklamiranj, posredovanja preko novih oblik medijev), ki pa ne smejo spravljati oseb na posnetkih v napačno luč ali jih smešiti ali drugače kakorkoli prekomerno posegati v njihove pravice, v skladu z namenom pridobitve vsebin.
Uporabnik, ki družbi Avto medija posreduje fotografije, avdio in/ali video posnetke zagotavlja, da s snemanjem, pošiljanjem in objavo navedenih vsebin ne krši nikakršnih pravic oseb, ki se nahajajo na fotografijah, in da ima pravico izkoriščati osebnostne pravice v vsebinah, ki jih dostavlja. Uporabnik se v primeru objave fotografije, avdio in/ali video posnetka odpoveduje vsem zahtevkom, ki bi sledili iz uporabe fotografije in/ali posnetka v skladu s temi splošnimi pogoji uporabe.
Uporabnik, ki družbi Avto medija posreduje vsebine zagotavlja, da se s snemanjem, pošiljanjem in objavo vsebin ne propagira katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, javnim redom, moralo in/ali temi splošnimi pogoji uporabe, in da ne predstavljajo groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja.
Za nespoštovanje navedenih določil nosi uporabnik polno odškodninsko odgovornost do Avto medije, drugih uporabnikov in tretjih oseb, prav tako pa tudi morebitno kazensko odgovornost. Uporabnik, ki družbi Avto medija posreduje vsebine, jamči in odškodninsko odgovarja, da na Avto medija zakonito prenaša vse pravice dogovorjene v teh splošnih pogojih uporabe in da sme Avto medija v skladu s splošnimi pogoji uporabe izvrševati svoje pravice, ne da bi s tem protipravno posegel v pravice ali interese tretjih oseb. Uporabnik tudi zagotavlja, da Avto medija ne bo deležen nikakršnih zahtevkov v zvezi s katerokoli pravico, ki bi bila morda lahko kršena ob uporabi vsebin v skladu s temi splošnimi pogoji uporabe. Uporabnik tudi civilno pravno jamči da je, v primeru, če pride do uveljavljanja pravic zoper Avto medija in druge uporabnike ali nosilce pravic, dolžan povrniti v takem primeru v celotnem obsegu škodo, vključno z odvetniškimi stroški ter vsemi drugimi stroški in kaznimi. Uporabnik je v primeru uveljavljanja pravic tretjih oseb na poslanih vsebinah zoper Avto medija in druge uporabnike ali nosilce pravic zavezan tudi na lastne stroške vstopiti v vse spore in postopke, ki se začnejo in vodijo na tej podlagi zoper Avto medija in/ali druge zakonite uporabnike in/ali nosilce pravic na poslanih vsebinah in jih voditi in poskrbeti za zaščito interesov Avto medija in drugih zakonitih uporabnikov in nosilcev pravic.
Za vsebino objave je v celoti in izključno odgovoren uporabnik, ki družbi Avto medija posreduje vsebine (resničnost navedb, uporaba avtorskih del in predmetov sorodnih pravic, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno).


OBJAVA POPRAVKA
Priporočila spletnega portala avto-fokus.si o objavi popravka ali odgovora po zakonu o medijih

Po zakonu o medijih se je mogoče na članek ali prispevek odzvati na dva načina: s popravkom ali odgovorom. Popravek je zanikanje oz. popravljanje napačnih dejstev oz. prikaz drugih nasprotnih dejstev in okoliščin, s katerim se izpodbija oziroma bistveno dopolnjuje navedbe v prvotno objavljenem besedilu. Z odgovorom se navedbe o dejstvih in podatkih v objavljeni informaciji z dokazljivimi navedbami zanikajo, bistveno popravljajo ali bistveno dopolnjujejo. Tovrstna besedila bomo objavili v posebni rubriki.


Vaše obveznosti
Pri popravku oz. prikazu nasprotnih dejstev ali odgovoru morate dodati:
•naslov članka, na katerega se nanaša vaše besedilo,
•datum objave članka, na katerega se nanaša vaše besedilo,
•naslov popravka, prikaza nasprotnih dejstev ali odgovora (v nasprotnem primeru ga določi pooblaščena oseba uredništva),
•svoj podpis (s pooblastilom, če pošiljatelj ni direktor),
•svoj naslov in še zlasti telefonsko številko (za takojšnjo razrešitev morebitnih nejasnosti).
Zahtevo je priporočljivo poslati po priporočeni pošti ali jo osebno dostaviti.
Kdaj in kam lahko pošljete zahtevo?
Zahtevo lahko pošljete najpozneje v 30 dneh od objave članka, na katerega se zahteva nanaša oz. v 30. dneh od dneva, ko ste zvedeli za objavo, če zanjo iz objektivnih razlogov niste mogli zvedeti v okviru danega roka. V 24. urah od prejema vašega besedila vas bo pooblaščena oseba uredništva obvestila, kdaj bo besedilo objavljeno. Objavo lahko tudi zavrnemo. O odločitvi vas bomo obvestili s priporočeno pošiljko, ki bo oddana do konca delovnega dne, v katerem se izteče 24-urni rok (ob izteku tega roka na nedelovni dan se priporočena pošiljka odda do konca naslednjega delovnega dne).
Delovni čas naših redakcij je od ponedeljka do petka od 9. do 16. ure.
Vaš popravek oz. prikaz nasprotnih dejstev ali odgovor bomo objavili spletni strani najpozneje v 48 urah.
Naslov, na katerega lahko pošljete ali dostavite svoje zahteve:
Avto medija d. o. o.
Odgovorni urednik
Uredništvo Avto fokus
Dimičeva ulica 16
1000 Ljubljana

Pri prikazu nasprotnih dejstev bomo upravičenost objave presojali po zakonu o medijih in profesionalnih novinarskih standardih. Žaljivih besedil ne bomo objavljali.
Prav tako ne bomo objavljali besedil, nesorazmerno daljših od prvotno objavljenega članka ali dela članka.

Avto medija lahko vsebine uporabi ali objavi v medijih in/ali portalih in nosilcih vsebin (kot so radio, televizija, časniki, internet portali, wap portali, RSS in vsi ostali nosilci vsebin in podobno), ki jih izdaja, soizdaja, ureja ali oskrbuje z vsebinami in v medijih in nosilcih vsebin, ki so v lasti ali posesti Avto medija ter za nadaljnje razširjanje vsebin javnosti ali individualno določenim končnim uporabnikom, vključujoč prodajo vsebin in tudi za lastno uporabo, ter za vse uporabe vsebin v okviru dejavnosti, za katero je registriran ali bo registriran v prihodnosti na trgu ali v okviru dejavnosti, katero sicer opravlja ali jo bo opravljal v prihodnosti na trgu, kot del svoje dejavnosti. Vsebine na vse navedene načine in za vse navedene namene na podlagi teh pogojev lahko uporabljajo tudi povezane družbe Avto medija, kot jih opredeli Zakon o gospodarskih družbah.
Vsebine Avto medija ne bo uporabil in objavil, če bo po lastni presoji ugotovil, da so v nasprotju z veljavno zakonodajo, uredniškimi načeli Avto medije, kodeksom novinarske etike, oglaševalskim kodeksom in jezikovnimi ter tehničnimi normativi.
Za vsebino objave je v celoti in izključno odgovoren pošiljatelj (resničnost navedb, uporaba avtorskih del, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno).
Avto medija ne dogovarja za točnost navedb v prispevkih in jih ni dolžan preverjati.
Vsebine prispevkov ne izražajo stališč uredništva Avto medije.
Vse poslane vsebine morajo biti v slovenskem jeziku.

Avto medija se pri svoji dejavnosti prizadeva zavzemati za naslednje vrednote:
•SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC. Zlasti smo pozorni na kršenje pravic in dostojanstvo najbolj ranljivih posameznikov in skupin, seveda tudi vseh drugih. Zavzemamo se za izhodiščno enakopravnost vseh ljudi, ne pa za njihovo enakost, saj so ljudje med seboj različni.
•SVOBODO GOVORA IN TISKA. Zavzemamo se za mnenjski pluralizem in spodbujamo dialog med ljudmi in skupinami. Zavračamo vsakršno nasilje.
•DEMOKRACIJO. Podpiramo ljudsko voljo, civilno družbo, volitve in druge instrumente, ki so osnova za formiranje oblasti in hkrati za nadzor vladajočih.
•TRŽNO EKONOMIJO. Prispevati želimo k večji učinkovitosti gospodarstva, konkurenčnosti, s tem pa k dvigu življenjskega standarda posameznikov in skupin.
•OSEBNI IN DRUŽBENI RAZVOJ. Želimo pomagati bralkam in bralcem pri njihovem osebnem razvoju Zato posebno pozornost namenjamo uporabni, koristni in didaktični vsebini.
Avto medija vsebin, ki so v nasprotju z zgoraj navedenimi vrednotami, po lastni presoji ne bo objavil.

EU bo uvedla do 38-odstotne carine na kitajske avtomobile, Tesla bo deležna posebne obravnave

Kitajskim električnim vozilom, uvoženih v Evropo, od prihodnjega meseca grozijo do
Novice

Volkswagen zdaj za razvoj motorjev z notranjim zgorevanjem namenja 60 milijard evrov

Jasno je, da prehod na električno mobilnost ne bo tako hiter, kot si je predstavlja
Novice

Prenova avtoceste brez zapore? Ja, tudi to je možno - Švicarji imajo genialno rešitev!

Vzdrževanje avtocest ne gre brez delnih zapor ali vsaj zoženja pasov. To pogosto p
Novice

Ko te v hrbet sune več kot tisočglava konjenica

Porscheji nedvomno spadajo med največje športne ikone na štirih kolesih. Skozi č
Novice

Velik upad prodaje električnih avtomobilov v Nemčiji in rast prodaje bencinskih ter dizelskih avtomobilov

Poročilo, ki ga je objavil nemški Zvezni urad za motorna vozila (KBA), kaže
Novice

To je novi ferrari z znamenitim V12!

Kot je razvidno že iz imena, novega ferrarija poganja dvanajstvaljni motor, atmosfe
Novice

AVTO MEDIJA d.o.o.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu. Poleg tega lahko zajemajo in obdelujejo podatke za tržne raziskave mesta contentexchange.me, oglaševanje in izboljšanje uporabniške izkušnje na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

AVTO MEDIJA d.o.o.